psychologenpraktijk derks
indicatie
werkwijze
info
contact

Overige informatie

Wij zijn lid van de LVVP, van de VGCt en geregistreerd als Gezondheidszorg Psycholoog BIG, cognitief gedragstherapeut, EMDR therapeut en EFT relatietherapeut.

Per 1 januari 2021 gelden de volgende tarieven.
Onverzekerde zorg:
Een aantal klachten worden uitgesloten van vergoeding door verzekeraars (werkgerelateerde klachten, enkelvoudige fobieën, opvoedingsvragen, rouw, aanpassingsstoornissen, relatieproblemen). Soms worden deze klachten wel vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Wanneer geen verwijzing plaats vindt door de huisarts is altijd sprake van onverzekerde zorg.
In geval van psychologische zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar bedraagt het tarief € 96,- per consult.

Tarieven verzekerde zorg in 2021:
Onder verzekerde zorg vallen klachten als depressies, angststoornissen, somtoforme stoornissen, verslavingsproblematiek etc. De tarieven van de verzekerde zorg zijn door de overheid vastgesteld afhankelijk van de zorgzwaarte (DSM-classificatie, intensiteit, duur van de behandeling). Van deze prijs mag wettelijk niet worden afgeweken.
Psychologische hulp kort : € 522,13
Psychologische hulp middel: € 885,01
Psychologische hulp intensief: € 1434,96
Psychologische hulp chronisch: € 1380,49
Psychologische hulp onvolledig behandeltraject € 228,04

Over deze bedragen houdt de zorgverzekeraar een eigen risico in van minimaal € 385. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verzekering. De praktijk heeft voor 2021 contracten afgesloten met een aantal zorgverzekeraars: CZ, Nationale Nederlanden, OHRA, VGZ, IZA, Univé, UMC, DSW, Stad Holland, In Twente, ASR, De Amersfoortse, Ditzo, Aevitae, Zorg en zekerheid, ONVZ, PNOzorg, ENO, Salland zorg, Holland zorg, Zorg Direct, Caresq, Promovendum, Besured, National Academic, Caresco, Zilveren Kruis, Achmea, Avéro, IAK Volmacht, Aevitae, Interpolis, FBTO, de Friesland en Pro Life.

Rekeningen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd in geval van verzekerde zorg bij een gecontracteerde zorgverzekeraar. In alle andere gevallen worden rekeningen aan u meegegeven of toegestuurd en middels automatische incasso geïnd.

Psychologenpraktijk Derks is lid van Maasdorppsychologen.

Het kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Derks vindt u hier: kwaliteitsstatuut psychologenpraktijk Derks.pdf

Wanneer u verhinderd ben voor uw afspraak dient u dit meer dan 24 uur tevoren telefonisch, per mail of SMS te laten weten. Anders zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen.

De psycholoog is gehouden aan de geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat tijdens de therapie besproken wordt tussen u en de therapeut blijft. Uw gegevens worden tijdens de behandeling opgetekend in een dossier (naam, adres, leeftijd, diagnose, verloop, resultaat e.d.). Uw dossier wordt 15 jaar bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Over de inhoud van uw behandeling wordt niets met derden gedeeld, tenzij u hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Gebruikelijk is dat, met uw schriftelijke toestemming, na afsluiting uw huisarts of verwijzer hierover geïnformeerd wordt.
Psychologen hebben geen recht verklaringen te verstrekken.

De eisen die verzekeraars/overheid stellen aan 'monitoring' en registratie kunnen uw privacy bedreigen. Diagnostische informatie dient aangeleverd te worden aan benchmark-organisaties en zorgverzekeraars. Dit kan in sommige situaties in uw nadeel werken. U wordt de mogelijkheid geboden om een privacy-verklaring te tekenen zodat géén inhoudelijke informatie wordt aangeleverd door uw psycholoog.

Tevens zijn wij verplicht de uitkomsten van de door u ingevulde vragenlijsten aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Uw persoonsgegevens worden hierbij versleuteld en zijn dus niet herkenbaar voor derden. Op dit moment heeft u nog geen mogelijkheid hier tegen bezwaar aan te tekenen.

Wanneer u ontevreden bent over uw therapeut of behandeling, is het prettig dit direct met uw therapeut te bespreken. Deze bespreekt met u wat er gedaan kan worden om uw bezwaren weg te nemen. Mocht u niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, kunt u contact opnemen met het LVVP (Nederlandse Vereniging Voor Psychologen en Psychotherapeuten) om uw onvrede kenbaar te maken ( lvvp@klachtencompany.nl) . Het LVVP is bereikbaar onder telefoonnummer: 088 - 2341606. Ook kunt u hen schriftelijk bereiken
via Maliebaan 87, 3581SP Utrecht.